അംഗങ്ങളെ തേജോവധം ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾക്കെതിരെ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കും : GDJMMA

അംഗങ്ങളെ തേജോവധം ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾക്കെതിരെ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കും : GDJMMA

ഗോൾഡ് & ഡയമണ്ട് ജ്വല്ലറി മാനുഫാക്ച്ചറിംഗ് മർച്ചൻ്റ് അസോ സിയേഷൻ അംഗത്തെക്കുറിച്ച് ചില കേന്ദ്രങ്ങളിൽനിന്നും പടച്ചുവിടുന്ന വാർത്തകൾ അസംബന്ധവും തെറ്റിദ്ധാരണ ജനകവുമാണെന്ന് GDJMMA സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അറിയിച്ചു. സംഘടനയിലെ ചില അംഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് പൊതുജനങ്ങൾക്കിട യിൽ...
അഖില കേരള ജിഡിജെഎംഎംഎയുടെ പുതിയ പ്രസിഡന്റ്!

അഖില കേരള ജിഡിജെഎംഎംഎയുടെ പുതിയ പ്രസിഡന്റ്!

ഗോൾഡ് ആന്റ് ഡയമണ്ട് ജ്വല്ലറി മാനുഫാക്ച്ചറിംഗ് മർച്ചന്റ് അസോസിയേഷൻ ആൾ കേരള പ്രസിഡന്റായി ഡോ. മുഹമ്മദ് മൻസൂർ അബ്ദുൽ സലാമിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. സ്വർണ്ണാഭരണ നിർമ്മാണത്തിനും വ്യവസായത്തിനും വിപ്ലവകരമായ മാറ്റമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ സമയത്ത് അസംഘടിതരായ ജ്വല്ലറി...